آخرین اخبار : 

دیاگ موتور آزمای ثمین

قیمت و مشخصات دستگاه دیاگ موتور آزمای ثمین

مشخصات دیاگ موتور آزما پرتابل   یک . توانایی کار و تحمل در درجه دما های بسیار بالا و پایین دو . وزن سبک در حدود نیم کیلو سه . توانایی آزمایش عملگرها و پارامترهای خودرو چهار . توانایی تعریف ریموت در خوردو ها پنج . ...
تجهیزات تعمیرگاهی کوجیار
KHHHHHHHHHHHHHHHHHH